Managers kunnen veel leren van dirigenten. Want hoe kan het dat een dirigent zoveel gedaan krijgt van zijn orkestleden, terwijl hij ogenschijnlijk zo weinig doet? Hoe zorgt een dirigent ervoor dat zijn visie glashelder overkomt? Hoe communiceert hij met de verschillende orkestleden? En hoe stimuleert hij hen om als één team samen te werken?

De moderne manager wordt geacht om het beste uit zijn/haar team te halen door mensen te laten samenwerken. Hij moet oog hebben voor wat medewerkers nodig hebben om te kunnen schitteren en zet het eigen gedrag en de leiderschapsstijl in om daar de optimale voorwaarden voor te scheppen. Managers moeten in staat zijn om de organisatie- en persoonlijke visie over te brengen op het team door enthousiasme, leiderschap, natuurlijk overwicht, lef, humor en authenticiteit in te zetten. Inspireren vanuit vertrouwen, bezieling en creativiteit!

Eigenlijk doet een dirigent niet anders. Een dirigent moedigt voortdurend anderen aan om hun eigen oplossingen te bedenken. Bovendien geeft hij zijn orkestleden het gevoel dat ze eigenaar zijn van het hele stuk en niet slechts van de kleine partij die zij spelen. Een dirigent leidt door te luisteren! Wanneer je mensen met een openheid tegemoet treedt, laten ze meer van hun talent zien. Dat zie je direct terug in het niveau van een orkest maar ook in de resultaten van het team en de organisatie.

Het zesvoudig kampioens-orkest Brass Band Schoonhoven laat managers in de workshop Listen! zien, en vooral horen hoe het werkt. Door managers in en voor het orkest te zetten en zo te laten ervaren wat orkestleden en hun dirigent (en dus in feite medewerkers en hun manager) écht verbindt. En hoe ze samen kunnen excelleren in leiderschapsvaardigheden, communicatie en teamwork.

 

Op deze manier kunt u ervaren hoe een orkest op internationaal topniveau concerten en wedstrijden voorbereidt en, daar gaat het uiteindelijk om, successen boekt die eerst onbereikbaar leken. Bij alles wat u ziet en hoort trekt de dirigent de parallel naar de werkpraktijk in organisaties. Aan het einde van de workshop zult u naar huis gaan met nieuwe, waardevolle inzichten die u in uw eigen organisatie direct kunt toepassen. Hierbij wordt het orkest, tegen de achtergrond van de specifieke werkfilosofie van de organisatie, gebruikt als een aansprekende metafoor. Brass Band Schoonhoven verzorgde de Listen! workshop eerder voor onder andere de gemeente Zeist, de gemeente Utrecht, het Openbaar Ministerie,  PON Nederland, Achmea en Unilever.

Is uw bedrijf aan een verandering toe, bent u de manager die zo`n proces op gang moet brengen, of bent u een manager die meer uit zichzelf en uit zijn team wil halen? Listen! is een bijzonder innovatieve workshop om dat proces een goede start te geven. Specifieke wensen voor de invulling van de workshop kunnen in onderling overleg ingepast worden.

Wilt u meer informatie over de workshop Listen!, dan kunt u contact opnemen met Dennis Vork op 06 – 54 65 1340.