Piet Maan

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Brass Band Schoonhoven op 16 maart 2016 werd penningmeester Piet Maan tot ere-lid benoemd van Brass Band Schoonhoven vanwege zijn zeer grote verdiensten voor de vereniging.

Piet Maan had al op een eerder tijdstip aangegeven dat hij besloten had te stoppen als penningmeester van Brass Band Schoonhoven. Na 16 jaar vond hij dat het tijd was geworden om een stapje terug te doen en om het penningmeesterschap over te dragen.

Dat Piet Maan na 16 jaar aankondigde te gaan stoppen bracht wel een schok teweeg binnen de vereniging. Met grote deskundigheid, inzet en passie voor de vereniging zorgde Piet tijdens zijn penningmeesterschap voor zeer sluitende begrotingen en waakte hij als geen ander over de schatkist van Brass Band Schoonhoven. Mede door zijn doordachte financiële beleid kon de vereniging in heel veel opzichten enorm groeien en werd de toekomst gewaarborgd.

Piet kwam bij Brass Band Schoonhoven terecht via zijn zoon Jeroen, die cornet speelde bij de vereniging. Toen de bouw van de huidige Koperdoos actueel werd, trad hij als vrijwilliger toe tot de bouwcommissie. Al snel werd hij gevraagd als penningmeester en in het jaar 2000 trad hij in die hoedanigheid toe tot het bestuur.

Piet Schilt

Piet heeft binnen het bestuur diverse functies bekleed. Zo was hij secretaris en voorzitter. En in die rollen is hij mede verantwoordelijk voor hoe de bands vandaag de dag zijn. Hij heeft er mede voor gezorgd dat wij drie bands kregen. Erik Jansen werd aangesteld als dirigent voor de A-band. Hiermee wilde wij grote stappen gaan maken om in de kampioensdivisie te spelen.

Ook op creatief gebied was je bij Piet aan het juiste adres. Zo heeft hij de kleurplaat ontworpen voor de kleurwedstrijd bij de opening van het clubgebouw De Koperdoos. Vele flessen wijn heeft hij uitgereikt, aan hen die dat verdiende. Door hem ook wel een fles koek genoemd.

Buiten zijn bestuurlijke taken was Piet een fantastische euphonium en es-bas speler. Na de splitsing van één naar drie bands is hij en vele andere van de oude garde weer gaan spelen in de B-band. Liefkozend genaamd de oudjes.

Alsof dit alles nog niet genoeg was, heeft Piet de dirigenten opleiding gevolgd. Hiermee verruilde hij deels zijn instrument voor een baton en kon hij voor de band staan in plaats van in de band te zitten. Met zijn enthousiasme en passie voor de muziek heeft hij diverse bands gedirigeerd. Zo heeft hij op vrijdag het dirigeerstokje overgenomen van dirigent de heer Van Maurik. Er werd op woensdag en vrijdag gerepeteerd maar Van Maurik was erg van de tijd en kans op een gezellig praatje en drankje aan de bar na afloop was er niet bij. Piet was daarin vele malen losser en de vrijdag repetities werden een heel stuk gezelliger. Ook qua repertoire werden de verschillen tussen de woensdag en de vrijdag duidelijk hoorbaar.
Piet heeft zijn hart en ziel in de vereniging gestopt. Een man met het hart op de juiste plek die zelfs in dat kleine beetje vrije tijd dat hij had, nog tijd maakte om aan de jongere generatie zijn kennis over te dragen door op woensdag extra repetities te geven.

Wij als Brass Band Schoonhoven hebben veel te danken aan Piet, hij heeft zijn stempel voor eeuwig gedrukt staan op onze vereniging.

Piet is op 8 juli 2018, op 68-jarige leeftijd overleden.

Gerard Schutten

Gerard maakte zijn entree op 1 februari 1965 en is begonnen als altsaxofonist bij het toenmalige T.O.A.G.E.N.O. Toen in 1972 de omschakeling van fanfare naar Brass Band ging plaats vinden, moest Gerard zijn zo vertrouwde sax gaan inruilen. Er was immers geen ruimte voor een saxofoon in een Brass Band. Ondanks dat was het Gerard die een zeer groot voorstander was om van fanfare naar Brass Band te gaan. In die hoedanigheid is Gerard Bastrombone gaan spelen.
Zijn enthousiasme voor muziek was ook inmiddels overgeslagen op zijn zoon Ron. Als kleine jongen ging hij vaak met Gerard mee naar de repetities. Wel onder strikte voorwaarden dat hij naast zijn vader moest zitten en moest mee lezen op het bladmuziek. Wanneer de dirigent stopte moest Ron aangeven waar ze precies waren gestopt. Uiteindelijk is zijn zoon ook Bastrombone gaan spelen. Gerard had zijn zoon wellicht iets wat te goed opgeleid toen zijn zoon beter ging spelen dan hij zelf. Hij heeft toen besloten om te stoppen als bastrombonist en is overgestapt als slagwerker.

Buiten de Brass Band heeft de vereniging ook jaren een drumband gehad. Tot aan de opheffing van de drumband is Gerard jarenlang dirigent/conducteur geweest van de drumband.

Gerard was altijd er nauw betrokken bij de vereniging. Jaren lang is hij bestuurslid geweest van de vereniging en heeft hij diverse rollen vervult binnen het bestuur waaronder die van penningmeester. In 1998 is Gerard gestopt met zijn bestuurlijke functies.

Wanneer er wordt besloten om van één naar twee bands te gaan heeft Gerard zijn Bastrombone weer opgepakt en is hij samen met een aantal van de “oude” garde weer gaan spelen bij de B-band. Ook was hij regelmatig bij de jeugd en opleidingsband BBS-C te vinden.

Gerard is altijd erg betrokken geweest bij de vereniging. Bij de verbouwing van de oude Koperdoos heeft hij menig uren daar doorgebracht. Bij de bouw van de nieuwe Koperdoos ging hij helemaal los en sliep hij nog net niet aan de Nieuwe Singel. De muziek en de vereniging waren alles voor hem. Volgens zijn vrouw wel eens “te” veel. Als er iets moest gebeuren was Gerard altijd van de partij. Gerard Schutten zal door de vereniging niet vergeten worden, zonder Gerard zouden wij niet zijn wat we nu zijn.

Gerard is op 12 oktober 2013 overleden.

Peet Faaij

Peet heeft een rijke geschiedenis bij Brass Band Schoonhoven. Hieronder een stukje uit het boek “Het leven in Schoonhoven”.

Voor de Tweede Wereldoorlog stelt de vereniging Bernard Hoon sr. aan als dirigent. Peet Faay (1929) wordt als klein kereltje al lid maar komt pas vanaf 1940 in de contributieboeken voor. Een oom, broer Jo en later jongste broer Cees spelen er ook. Peet is uit een katholieke familie dus mag hij niet naar Tavenu, waar hij het liefst zou willen spelen omdat zij zo’n prachtige bezetting met mooie uniformen hebben en van veel hoger niveau zijn. Om half acht ’s avonds krijgt hij les van Hoon, voordat een half uur later de volwassenen komen. Deze is een strenge leermeester maar zal er wel aan bij dragen dat Peet muziek zal blijven maken. (Hij was het enige (ere)lid van voor de oorlog).

Peet was jaren lang bestuurslid en heeft ons huidige verenigingsgebouw Muziekcentrum De Koperdoos officieel geopend.

Peet was ondanks zijn voorkeur voor T.A.V.E.N.U. in zijn jeugdjaren, een Brass Band man in hart en nieren.

Peet is op 28 januari 2017 overleden

Hans van der Horst

Tijdens de Atelier Pfeiffer NBK Try-Out werd Hans van der Horst benoemd tot erelid van Brass Band Schoonhoven. Meer dan terecht, want als lid van Brass Band Schoonhoven was hij als geen ander betrokken bij de groei van de vereniging en dat in meerdere functies. Tijdens de Schoonhovense Mini NBK kreeg Hans van der Horst de officiële oorkonde van zijn benoeming tot erelid direct na het optreden van BBS-A uitgereikt door voorzitter Wolter Lommerde. Onder luid applaus en zichtbaar geëmotioneerd nam Hans de oorkonde in ontvangst. Hans was jarenlang, niet alleen euphoniumspeler en es-bassist bij de vereniging, maar ook nog eens voorzitter. Onder zijn bewind kon de vereniging uitgroeien tot een aantal uitstekende bands en werd het fundament gelegd voor een enorme serie van successen. Over fundamenten gesproken: Ook bij de bouw van de oude en de huidige Koperdoos was hij betrokken. Het aantal uren dat hij in de vereniging stak is ontelbaar.

Hans is op 20 februari 2016 overleden