Brass Band Schoonhoven
Muzikaal Ambassadeur van de Zilverstad Schoonhoven

Reglement BBS Jeugd Festival 2021

Het doel van dit festival is om alle muzikanten ongeacht het niveau, een podium te geven waarop ze zich kunnen laten zien. Hierdoor leren ze dat het maken van muziek leuk is en zodoende podium ervaring op kunnen doen.

De deelnemende verenigingen worden gejureerd door kundige juryleden. Jurering geschiedt middels een schriftelijk verslag en een korte mondelinge toelichting direct na afloop van het optreden. In verband met dit laatste dient de vereniging na het spelen van het laatste werk nog even op het podium te blijven zitten.

Aan het festival kan worden meegedaan aan drie categorieën. De Instap divisie, voor orkesten die net begonnen zijn en flexband muziek spelen. De divisie Beginners is voor orkesten die als te beoordelen werken, al 5e divisie stukken spelen. De Gevorderde divisie is voor orkesten die al langer met elkaar spelen en als de te beoordelen werken 4e/3e divisie muziek spelen. 

De deelnamekosten bedragen € 75,- voor 30 november 2020 over te maken op rekeningnummer NL81 SNSB 0816 9433 70 t.n.v. Penningmeester Brass Band Schoonhoven onder vermelding van Jeugdfestival en uw verenigingsnaam. Uw inschrijving is compleet als het volledig ingevulde inschrijfformulier en de betaling is ontvangen!

Na 30 november 2020 is het mogelijk voor de organisatie om verenigingen die het inschrijfgeld nog niet overgemaakt hebben uit te sluiten voor deelname. Mocht betaling voor 30 november 2020 niet mogelijk zijn, stuur dan een mail naar bestuur@brassbandschoonhoven.nl om een andere termijn overeen te komen. Indien uw vereniging onverwacht deelname aan het festival moet afzeggen dan gelden onderstaande afspraken voor teruggave van het inschrijfgeld:

Annulering van uw inschrijving voor 1 november 2020 geeft recht op volledige teruggave van het inschrijfgeld. Bij annulering van uw inschrijving na 1 november 2020 en voor 31 december 2020 wordt € 30,- aan gemaakte kosten in rekening gebracht. Bij annulering na 1 januari 2021 heeft u geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

De volgorde van inschrijving is op basis van de ontvangstdatum van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Indien de juryleden vaststellen dat een orkest beter in een hogere of lagere sectie geplaatst kan worden, dan is het aan de juryleden om hier op de dag zelf over te beslissen. Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan.

Per divisie is een trofee te winnen voor de deelnemende vereniging met het hoogste aantal punten. De deelnemer met het hoogste aantal punten van de dag wint de trofee voor de Dagwinnaar. Aanvullend ontvangt iedere deelnemende vereniging aan het festival een blijvende herinnering. Daarnaast hebben we nog aparte prijzen voor het beste programma van de dag, beste solist/sectie van de dag en een aanmoedigingsprijs voor de jongste deelnemer.

In de inspeelruimte dienen de muzikanten gebruik te maken van de eigen lessenaar. Op het podium zijn 30 lessenaars aanwezig. Voor de dirigent is een directielessenaar beschikbaar. Deelnemers dienen op het podium gebruik te maken van het aanwezige slagwerk. Een opgave van het aanwezige instrumentarium vindt u op deze site onder Slagwerklijst. De afmeting van het podium is 6 bij 15 meter. Er moeten bij binnenkomst twee partituren (kopieën) ingeleverd worden bij de kassa.

Drie weken voor het festival willen wij graag in het bezit komen van een korte introductie tekst van uw vereniging en een volledig stoelenplan inclusief de positie van het slagwerk. Let op: de lengte van de presentatie gaat van uw eigen podiumtijd af. De maximale speeltijd is 20 minuten. De totale podiumtijd is 25 minuten (inclusief applaus, opbouwen en het verlaten van het podium). Zorg ervoor dat als het orkest voor u het podium verlaat, een delegatie van uw orkest naar het podium gaat om onze podiummeester te helpen met opbouwen.

Per vereniging mogen twee begeleiders gratis naar binnen. De kaartjes voor de begeleiders worden vooraf aan de deelnemende verenigingen verstrekt. De toegangsprijs voor overige bezoekers is € 5,00. Kinderen tot 12 jaar en BBS donateurs mogen gratis naar binnen. Het is verplicht voor de begeleiders van de verenigingen zich te melden bij de kassa voor vertrek naar de inspeelruimte. Hier kunnen eventuele wijzigingen in het inspeel- en wedstrijdschema doorgegeven worden.

Dit reglement is aan wijzigingen voorbehouden.