Reglement 2018

Het reglement van het 25e BBS Jeugdfestival op 3 februari 2018.

De deelnemende verenigingen worden gejureerd door twee ter zake kundige juryleden. Jurering geschiedt middels een schriftelijk verslag en een korte mondelinge toelichting direct na afloop van het optreden. In verband met dit laatste dient de vereniging na het spelen van het laatste werk nog even op het podium te blijven zitten.

 • Aan het festival kan worden deelgenomen door orkesten, ensembles en groepen waarvan minimaal 70% bestaat uit leden onder de 21 jaar. Jeugd/Opleidingsorkesten die niet aan deze voorwaarde voldoen kunnen meedoen in de Sectie Opleidingsorkesten. 
 • De deelnamekosten bedragen € 70,- voor 30 november 2017 over te maken op rekeningnummer NL81 SNSB 0816943370 t.n.v. Penningmeester Brass Band Schoonhoven. 
 • Uw inschrijving is compleet als het volledig ingevulde inschrijfformulier en de betaling is ontvangen!
 • Na 30 november 2017 is het mogelijk voor de organisatie om verenigingen die het inschrijfgeld nog niet overgemaakt hebben uit te sluiten voor deelname. Mocht betaling voor 30 november 2017 niet mogelijk zijn, stuur dan een mail naar jeugdfestival.bbs@gmail.com om een andere termijn overeen te komen.
 • Indien uw vereniging onverwacht deelname aan het festival moet afzeggen dan gelden onderstaande afspraken voor teruggave van het inschrijfgeld:

  - Annulering van uw inschrijving voor 1 november 2017 geeft recht op volledige teruggave van het inschrijfgeld.
  - Bij annulering van uw inschrijving na 1 november en voor 31 december 2017 wordt € 30,- aan gemaakte kosten in rekening gebracht.
  Bij annulering na 1 december 2017 heeft u geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

 • De volgorde van inschrijving is op basis van de ontvangstdatum van het volledig ingevulde inschrijfformulier.
 • Indien de juryleden vaststellen dat een orkest in een hogere of lagere sectie geplaatst kan worden, dan is het aan de juryleden om hier op de dag zelf over te beslissen.
 • Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. 
 • Per sectie is een trofee te winnen voor de deelnemende vereniging met het hoogste aantal punten. De deelnemer met het hoogste aantal punten van de dag wint de trofee voor de Dagwinnaar.
 • Iedere deelnemende vereniging aan het festival ontvangt een blijvende herinnering. 
 • In de inspeelruimte dienen de muzikanten gebruik te maken van eigen lessenaars. Op het podium zijn 30 lessenaars aanwezig. Voor de dirigent/instructeur is een directielessenaar beschikbaar. 
 • Deelnemers dienen op het podium gebruik te maken van het aanwezige slagwerk. Een opgave van het aanwezige instrumentarium vindt u op deze site onder 'Slagwerklijst'.
 • De afmeting van het podium is 6 bij 15 meter.
 • Er moeten bij binnenkomst twee partituren (kopieën) worden ingeleverd bij de kassa.
 • 2 Weken voor het festival willen wij graag in het bezit komen van een korte introductie tekst van uw vereniging.
 • De speeltijden verschillen per divisie, aangezien rekening gehouden wordt met de lengte van stukken op de verschillende niveaus. De "instaporkesten" krijgen 15 minuten speeltijd, de "beginners" krijgen 20 minutenspeeltijd en de "gevorderden" krijgen 25 minuten speeltijd. De totale podiumtijd is 5 minuten langer dan de speeltijd wat inclusief applaus, opbouwen en het verlaten van het podium is.
 • Standaard staan (vanuit het oogpunt van het publiek) de pauken rechts achter het orkest te plaatsen en de drumset links achter het orkest. Indien u deze opstelling wilt wijzigen dient u dit door te geven aan de organisaties, zodat hiermee rekening gehouden kan worden tijdens het opbouwen van het podium. Zorg ervoor dat als het orkest voor u het podium verlaat, een delegatie van uw orkest naar het podium gaat om onze podiummeester te helpen met opbouwen.
 • Per vereniging mogen twee begeleiders gratis naar binnen. De kaartjes voor de begeleiders worden vooraf aan de deelnemende verenigingen verstrekt. 
 • De toegangsprijs voor overige bezoekers is € 4,-. Kinderen tot 12 jaar en BBS donateurs mogen gratis naar binnen.
 • Het is verplicht voor de begeleiders van de verenigingen zich te melden bij de kassa voor vertrek naar de inspeelruimte. Hier kunnen eventuele wijzigingen in het inspeel- en wedstrijdschema doorgegeven worden.

Dit reglement is aan wijzigingen voorbehouden.

 

BBS Bericht

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van het laatste en belangrijkste nieuws over Brass Band Schoonhoven? Dat kan heel eenvoudig door een e-mail te sturen naar pr@brassbandschoonhoven.nl met in de onderwerpregel de tekst: BBS Bericht. Zorgt u er dan wel voor dat bovenstaand e-mailadres wordt opgenomen in de lijst met veilige afzenders in uw e-mailprogramma, dan kan onze post niet in uw spam map verdwijnen.


Partners Brass Band Schoonhoven